Salesiánský klub mládeže - Na cestě do života

Organizace pomáhající mladým lidem z dětských domovů na cestě do normálního života. Přístup k mladým ve stylu preventivního výchovného systému Jana Boska, italského kněze 19.století, který svůj život věnoval opuštěným mladým lidem a své společníky nazval Salesiány, tímto toto dílo svěřil pod patronát Františka Saleského - světce, který se vyznačoval přívětivou láskou.

  • vedení počítačových kurzů v rámci projektu "Na cestě do života"
  • správa počítačové sítě, serverů a klientských počítačů a notebooků
  • návrh a dodání hw a sw dle potřeb organizace
  • správa a vývoj databáze klientů
  • školení zaměstnanců
  • stránky jsou vytvořené na CMS Drupal verze 6
  • moduly, které byly na tomto projektu použity:  Image assist, Inline, Brilliant Gallery, Wysiwyg atd.
  • stránky jsou přístupné pro všechny internetové vyhledávače