Anipo CZ s.r.o.

Společnost Anipo CZ, s.r.o. je specialista na anhydritové lité podlahy a podlahové topení.

  • web hosting a email hosting
  • společnost preferovala přístup k emailové poště výhradně přes webové rozhranní, na základě požadavku pro vyřizování pošty byl implementován a přizpůsoben systém Roundcube webmail