Amalthea, o.s.

Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.

  • správa počítačové sítě, serverů a klientských počítačů a notebooků
  • návrh a dodání hw a sw dle potřeb organizace